10-årig bløder i Struer har fået AIDS-antistof

Dagbladet Holstebro-Struer d. 18 oktober 1986

Af Knud Jacobsen

Struer. En 10-årig bløderpatient i Struer har fået AIDS-antistof i blodet, og formentlig har patienten fået antistoffet ved tilførsel af den såkaldte faktor 8. Det er et stof, som blødere mangler, og som udvindes af menneskeblod til behandling af blødere.
- At den pågældende har fået konstateret aids-antistof betyder ikke, at han har AIDS, siger reservelæge Søren Brask fra Thisted Sygehus. Vi har i Danmark 10-15.000 mennesker, som har fået konstateret AIDS-antistof i blodet, men vi har kun 106 tilfælde af AIDS. Man må ikke forveksle de to ting, og der er ingen grund til hysteri. Det har der været alt for meget af i forbindelse med AIDS, og desværre kan hospitalspersonale ikke sig fri for at være medskyldig.
Socialforvaltningen i Struer har holdt flere møder om sagen og har på forskellig vis forsøgt at støtte barnets forældre. Socialinspektør Egon Christensen vil dog ikke udtale sig om sagen, men henviser til sin tavshedspligt. Læge Søren Brask, der har været til møde i Struer om sagen, og som i flere tilfælde har hjulpet Danmarks Bløderforening, slår dog fast, at andre forældre, som har børn i skole eller daginstitution sammen med den pågældende, ikke har nogen som helst grund til at være nervøse. Der er ingen smitterisiko overhovedet, siger han.
- AIDS kan ikke smitte ved kys eller ved spyt, ikke gennem smårifter eller fordi børnene bruger samme bestik eller glas. Når det drejer sig om et barn på 10 år, som intet sexliv har, er der overhovedet ingen risiko. En lang række undersøgelser viser, at AIDS faktisk kun smitter ved analsex, siger læge Søren Brask.

Tilbage til oversigten