HIV-smittede børn skal betale millioner tilbage

BT d. 15 december 1992

Af: Susanne Lundbeck og Torben Bagge

Sundhedsministeriet kræver nu, at fire HIV-smittede bløderbørn hver skal tilbagebetale 750.000 kr., som de har fået i godtgørelse fra det offentlige, efter at de er blevet påført den dødelige virus igennem deres medicin. Børnene skulle aldrig have haft de i alt tre millioner kroner udbetalt, mener Sundhedsministeriet, der først nu - godt fem år efter de første penge er blevet udbetalt til børnene - er blevet opmærksomme på fadæsen.
"Det er en fejlekspedition fra vores side. En fejl, vi har begået igennem de sidste fem år," indrømmer kontorchef Steen Loirenborg, Sundhedsministeriet. "Men det er først nu, spørgsmålet om, hvordan loven skal tolkes, er blevet rejst," undskylder kontorchefen.
Forældrene til de fire HIV-smittede bløderbørn har ikke uden videre tænkt sig at give slip på pengene. Kaj Ravn, far til 16-årige Palle Ravn, der blev smittet med HIV-virus som otte-årig, siger til BT.: "Jeg synes, det er en hån mod forældrene til de HIV-smittede bløderbørn, at vi åbenbart ikke længere er gode nok til at administrere pengene. Det har vi gjort i fem år nu. Vi er voksne mennesker, som vil vores børn det bedste og gør alt for at få det optimale ud af godtgørelsen. Det er helt unødvendigt, at det offentlige nu skal administrere pengene.
Vil ikke betale
Jeg føler at vi nu skal stå med hatten i hånden og nærmest gå tiggergang, når vi vil have udbetalt noget af godtgørelsen. Jeg har talt med de andre børns forældre, og vi er enige om, at vi ikke vil betale pengene tilbage. Man skal huske på, at det er ikke penge, som er givet for, at de unge en gang skal kunne stifte bo. Tværtimod er det penge, som de skal have glæde af her og nu, mens de stadig lever. Sundhedsministeriet må have snorksovet i timen, siden de har udbetalt godtgørelsen til fire bløderbørn, men ikke til tre andre. Det ligger helt tilbage til 1987 at vi fik de første 100.000 kr. af godtgørelsen. Jeg synes, det er utroligt, at man først bliver opmærksom på fejlen nu," siger Kaj Ravn, der har bedt Danmarks Bløderforening gå ind i sagen. "Den ordning, man nu vil pålægge os, vil også koste os penge. Vi vil få en forentning, der er fem pct. mindre, end hvis vi selv anbringer pengene. Ministeriet kræver, at vi skal aflægge regnskab for de penge, vi har brugt, og så betale restbeløbet tilbage. Jeg synes, det er en snagen i vores privatliv, at vi nu skal gøre rede for, hvad pengene er blevet brugt og vil blive brugt til. Det stiller bløderbørnene ringere end de voksne HIV-smittede blødere, som ikke skal stå til regnskab for, hvad de bruger hver enkelt krone til.
Rejser til Florida
Samtidig er det meningen, at vi skal sende en ansøgning, hver gang vi skal bruge penge. Det er en unødvendig administration som vi nu pålægges," siger Kaj Ravn, der i øjeblikket planlægger en tur til Florida, som sønnen Palle gerne vil besøge i foråret. Heller ike sønnen Palle Ravn, 16, der har været HIV-smittet siden han var otte år, ønsker, at det offentlige skal administrere pengene for ham: "Jeg bryder mig ikke om, at vi nu skal lave regnskab for, hvad vi har brugt og vil bruge godtgørelsen til. Det synes jeg ikke kommer nogen ved. Jeg stoler på min far. Han kunne aldrig finde på at smide om sig med pengene," siger Palle Ravn.
Steen Loiborg, kontorchef i Sundhedsministeriet, siger: "Ordningen er ment som en beskyttelse og hjælp til børnene. Vi vil meget gerne sikre, at de får glæde af pengene over en længere årrække, og at alle pengene ikke bruges på en gang. Det er en meget vidtstrakt og fleksibel ordning. Der er ikke fastlagt noget beløb, som man højst må få udbetalt. Der kan gives beløb til f.eks. løntab, hvis forældrene vil gå ned i arbejdstid, til udgifter i forbindelse med en rejse for søskende og forældre, forbedringer af barnets nære miljø og anskaffelse af f.eks. en computer. Ligesom der kan frigøres op til 10.000 kr. til daglige fornødenheder med jævne mellemrum. Statsamterne har på forhånd lovet, at der bliver tale om en ekspeditionstid på nogle ganske få dage," lover kontorchefen. Såvidt BT erfarer, er skandalen blandt andet blevet opdaget fordi forældrene til tre af de syv HIV-smittede bløderbørn undrede sig over, at de ikke fik godtgørelsen. Mens de fire andre børn allerede i slutningen af november fik den sidste del af godtgørelsen på 500.000 kr. Det er loven om administration af erstatninger og arv til umyndige personer, der forhindrer det offentlige i at kunne udbetale penge direkte til børn under 18 år.
For at udbedre skaden har Justitsministeriet derfor udfærdiget et cirkulære om udbetalingen af godtgørelsen til bløderbørnene. Samtidig har de fire HIV-smittede blødere fået et brev fra Sundhedsministeriet om, at de uretmæssigt har fået udbetalt godtgørelsen. Og at de skal indsætte pengene i en forvaltningsafdeling i en bank eller sparekasse, der er særligt godkendt af Justitsministeriet til at administrere umyndige personers midler.

 

Tilbage til oversigten