HIV-smittede skal aflevere godtgørelsen

Jyllandsposten d. 16 december 1992

Af Lars Ole Knippel

Fire HIV-smittede bløderbørn skal tilbagebetale en godtgørelse på 750.000 kr., kræver Sundhedsministeriet. Godtgørelsen, der oprindeligt var på 250.000 kr., blev senere suppleret med 500.000 kr. Det var hvad den danske stat ønskede at udrede til dem, som påførtes den dødelige virus gennem deres medicin.
"Vi betaler ikke en øre tilbage," siger den 16-årige HIV-smittede skoleelev Palle Ravn, Struer, der blev smittet som otte-årig. "Staten har snydt os i så mange år, at det ikke kan passe, at vi skal til at søge om brug af de penge, vi har fået i godtgørelse, fordi jeg er umyndig. Jeg har fuld tillid til min far som værge. Han kan sagtens administrere midlerne, og vi skal ikke detaljeret anlægge regnskab for staten. Det er en grov hån mod min far og min sygdom, at ministeriet bærer sig sådan ad."
Pengene udbetalt ved en fejl
Sundhedsmyndighederne oplyser i et brev af 11. december til de ramte, at den samlede godtgørelse på 750.000 kr. er udbetalt som følge af en fejlekspedition. Der er tale om en såkaldt uretmæssig udbetaling, fordi Civilretsdirektoratet fastslår, at pengene ikke må udbetales direkte til værgen. Beløbet kan kun frigives efter tilladelse fra statsamtet. Derfor sal pengene indsættes i et pengeinstitut, der er godkendt af Justitsministeriet til at forvalte umyndiges midler. Men ministeriet understreger, at det er vigtigt, at godtgørelsen kommer de umyndige til gode i betragtning af den kortere levevis, de må påregne, og de menneskelige lidelser, der er forbundet med smitten.
"Sundhedsministeriets skrivelse er at føje spot til skade," mener Palle Ravn, der går i 10. klasse, og som drømmer om at blive arkitekt. Familien Ravn er i gang med at planlægge en USA-tur til foråret, og den har ikke tænkt sig at ændre planerne på trods af Sundhedsministeriets krav.
Vil ikke betale pengene tilbage
Familien Ravn har opbakning fra de øvrige familier i samme situation. De agter heller ikke at sende penge tilbage til ministeriet som følge af den såkaldte fejlekspedition. Da meddelelsen, om bevillingen af de yderligere 500.000 kr. i godtgørelse faldt, var tilfredsheden moderat hos de berørte. "Det er fint, vi har fået penge. men de folk, som gav os sygdommen, går stadig fri," konstaterede Palle Ravn. I 1987-88 fik han og de øvrige blødere tilkendt 250.000 kr. i godtgørelse af staten. Ved at betegne beløbet som en godtgørelse undlod man at tage stilling til ansvaret i sagen. Senere forbarmede myndighederne sig over de smittede og lagde 500.000 kr. til det oprindelige beløb.

Tilbage til oversigten