Uanstændigt

Lederen i BT d. 16 december 1992

Sundhedsministeriet opfører sig uanstændigt, når det, som omtalt i BT, nu kræver, at fire HIV-smittede bløderbørn hver skal tilbagebetale 750.000 kr., som de har fået i godtgørelse fra det offentlige, efter at de er blevet påført den dødelige virus igennem deres medicin.
Baggrunden er, at Sundhedsministeriet ikke mener, at forældrene til de smittede børn selv er i stand til at administrere pengene. Men det har man været fem år om at finde ud af, og i ingen af de aktuelle tilfælde er der ét eneste eksempel på, at forældrene til de smittede børn har haft behov for at blive administreret af det offentlige.
Børnene skulle aldrig have haft millionerne, mener Sundhedsministeriet, der først nu er blevet opmærksom på, hvad de kalder "en fejlekspedition fra vor side".
Og man undskylder sig videre med, at det først er nu, spørgsmålet om, hvordan loven skal tolkes, er blevet rejst.
Men her er faktisk ingen undskyldning. Og faderen til en af de smittede har ganske ret, når han siger, det simpelthen er en hån mod forældrene, som sammen med deres børn i forvejen lider under et stort psykisk pres.
Der er ikke megen fremtid for de smittede, og som en far til én af dem siger til BT.: "Man skal huske på, at det ikke er penge, som er givet for, at de unge en gang skal kunne stifte bo. Tværtimod er det penge, som de skal have glæde af her og nu, mens de stadig lever.  Sundhedsministeriet mener derimod, at der er tale om en beskyttelse og en hjælp til børnene, at forældre til de smittede fremover skal sende en ansøgning, hver gang de skal bruge penge. En ansøgning, der så skal tages stilling til i hvert enkelt tilfælde. På den måde strækkes pengene over en længere årrække, mener man.
Men i de sidste fem år har man altså betalt alle pengene på én gang til nogle af de smittede børn forældre, som i god tro har disponeret og med den udbetalte erstatning tillige har forsøgt at kaste lidt lys og glæde ind i deres børn liv og hverdag. At Sundhedsministeriet nu mener, at loven aldrig skulle have været administreret sådan, berettiger ikke til at kræve hverken udbetalte eller brugte penge tilbage. De smittede og deres pårørende har i forvejen rigeligt at tænke på. Dette her handler ikke om jura, men om mennesker.

Det mener B.T

Mit notat: Lederen og artiklerne i diverse aviser førte til en sand læserbrevs storm, hvor folk støttede os.

Tilbage til oversigten