Efter BT-afsløring: HIV-smittede børn får deres penge

BT d. 5 januar 1993

Af: Susanne Lundbeck

De HIV-smittede bløderbørn får nu udbetalt den godtgørelse på hver 750.000 kr., som det offentlige har tildelt dem. Socialdemokratiet har kaldt sundhedsminister Ester Larsen og justitsminister Hans Engell i samtåd om sagen i næste uge. Men der er på forhånd skabt et flertal for, at børnene skal have godtgørelsen udbetalt - om nødvendigt ved at gennemføre en lovændring. Sagen blev rejst politisk efter at BT afslørede, at fem af de i alt syv umyndige bløderbørn fejlagtigt havde fået udbetalt godtgørelsen. For at råde bod på fejlen, som Sundhedsministeriet første gang havde begået for fem år siden, opfordrede ministeriet bløderbørnene til at betale de allerede udbetalte penge tilbage til en særlig bank-afdeling.
Politisk flertal
Men det ville hverken forældre eller børn høre tale om. Nu er der forud for behandlingen i Folketingets Sundhedsudvalg skabt politisk flertal uden om regeringen for, at bløderbørnene skal have fuld rådighed over godtgørelsen. Socialdemokratiet, SF og Fremskridtspartiet har på forhånd erklæret sig parate til - om nødvendigt - at gennemføre en lovændring for at lade familierne slippe for bestandigt at skulle indsende ansøgninger. Torben Lund, sundhedspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, venter, at de ramte familier senest i februar-marts vil kunne disponere over den fulde godtgørelse.
Men i første omgang vil Socialdemokratiet have undersøgt, om sundhedsministeren har ret i sin påstand om, at loven forhindrer engangs-udbetalinger. Pengene kan nemlig udbetales hurtigere, hvis man kan undgå en lovændring.

Tilbage til oversigten