S vil frigive penge til bløderbørn

Dagbladet Holstebro-Struer d. 5 januar 1993.

Den 16-årige HIV-smittede bløder fra Struer, Palle Ravn, og hans familie vil snart selv kunne disponere over den erstatning på 750.000 kr., som han har fået tilkendt fra det offentlige:
På initiativ af Socialdemokratiet skal et samråd med sundhedsministeren og justitsministeren straks efter Folketingets vinterferie bane vej for, at forældre til umyndige, HIV-smittede bløderbørn snart får fuld rådighed over den økonomiske godtgørelse fra det offentlige.
S-sundhedsordføreren, Torben Lund, venter at de ramte familier senest i februar-marts vil kunne disponere over den fulde erstatningssum. I dag skal de ansøge statsamtet om at bruge af beløbet fra gang til gang, når de syge børn har brug for penge. En fremgangsmåde, som berørte familier finder alt for omstændig. Et flertal uden om regeringen af S, SF og FRP har på forhånd erklæret sig parate til - om nødvendigt - at gennemføre en lovændring for at lade familierne slippe for bestandigt at skulle indsende ansøgninger. Sundhedsminster Ester Larsen (V) har afvist at udbetale pengene på en gang under henvisning til lovpåbud om, at umyndiges pengemidler i sådanne tilfælde skal forvaltes af det offentlige for at sikre børnene mod misbrug fra deres forældres side. På samrådet engang i næste uge vil Socialdemokratiet ifølge Torben Lund i første omgang have undersøgt, om sundhedsministeren har ret i sin påstand om at loven forhindrer en en-gangs udbetaling. I så fald vil en lovændring, som han finder sikker på forhånd af S-SF-R forhale udbetalingen til februar-marts. - Men det kan gøres meget hurtigere, hvis flertallet blot skal presse en administrativ ændring igennem, siger Torben Lund.

Tilbage til oversigten