Giv dog Palle pension

Ekstra Bladets leder d. 26 november 1994

I GÅRSDAGEN avis kunne vi fortælle den ulykkelige historie om den 18-årige bløder Palle Ravn, der for 10 år siden via sin medicin blev smittet med HIV-virus. Den unge mand fra Struer-egnen har formentlig kun få år tilbage at leve i, før en gemen lungebetændelse, en leversygdom eller en anden lidelse får bugt med hans stærkt svækkede imunforsvar
DERFOR har han bedt Struer Kommune om at få tildelt pension. I øjeblikket får han 1500 kr. om måneden i bistandshjælp, og det rækker ikke engang til huslejen. Palle lever af den erstatning, staten har givet ham, og som var tiltænkt udgifterne til livsforlængende medicin. Hans ansøgning bakkes op af læger og psykologer, men Struer Kommune har foreløbigt sagt nej. Begrundelsen er så absurd, at den kun kan være fabrikeret i et offentligt kontor uden fornemmelse for den enkelte borgers livsvilkår: I følge alle regler og forskrifter skal Palle i stedet under revalideringen, så han kan komme i arbejde!
MEN PALLE hverken kan eller vil tage et arbejde. HIV-smitten har gjort ham stærkt tunghør og har samtidig påført ham en leversygdom, der kombineret med et kraftigt medicinforbrug giver ham et stort søvnbehov. Den korte tid, Palle har tilbage, vil han forståeligt nok bruge til noget andet og bedre end et job, der i mere end én forstand er udsigtsløst.
FORMANDEN for socialudvalget i Struer Kommune siger i dagens avis, at det kan være en fordel for nogle HIV-smittede at blive holdt i arbejde så længe som muligt. Det er utvivlsomt rigtigt. Erfaringen viser, at mennesker reagerer meget forskelligt på smitten, og de angrebne skal ikke isoleres som spedalske. men grundlæggende må det være den enkelte HIV-patients personlige behov og ønsker, der er udgangspunktet for den hjælp og støtte, det offentlige skal yde.
OG HIMLEN skal vide, at det offentlige system skylder Palle Ravn at gøre de sidste år af hans liv så skånsomme som muligt. Han er ganske vist ikke blandt de otte blødere, som fra på mandag får deres sag op i landsretten, efter at de er blevet HIV-smittet med blodpræperater. Dertil blev han som otte-årig smittet "for tidligt" - dvs. inden man vidste, at ikke varmebehandlet blod indebar risiko for AIDS. Men som han selv påpeger, er han og mange andre blødere alligevel ofre for de fejl, myndighederne begik. Palle vil ikke have hævn, han vil blot have retfærdighed. Ellers kan vi ikke være vort land og system bekendt mener han:
DET ER ikke Struer Kommunes skyld, at Palle reelt blev dødsdømt som otte-årig. Men som nærmeste offentlige myndighed har den et ansvar for, at hans råb om retfærdighed bliver hørt, og at han får den pension, han beder om. Der må være grænser for uanstændigheden.

Tilbage til oversigten