Livet er da en gave

Dagbladet Holstebro-Struer d. 10 december 1994

Af: Brian Christensen

- Jeg kan da godt blive lidt irriteret på folk, der begår selvmord, for de har ikke forstået noget af det hele, siger Palle Lykke Ravn. Han er 18 år gammel og bor i Bremdal ved Struer. Som naboen og genboen har han fået sit liv til rådighed. Der er bare sat en vis frist på hans. Palle er en af de danske blødere, der er HIV-smittet.

Fra Hanstholm til Hørsholm breder avisartiklerne sig som ringe i vandet om retssagen ved Østre Landsret, der startede for godt to uger siden. Otte HIV-smittede bløder har lagt sag an mod Indenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og medicinalfirmaet Nordisk Gentofte. Af dem er fire i live i dag. Alle blev smittet gennem deres blødermedicin i 1985, og sagen trækker dybe spor igennem det danske retsvæsen og sundhedssystem.
Palle Lykke Ravn er ikke blandt sagsøgerne, men sammen med sin far Kaj Ravn har han siddet på tilhørerpladserne ved retssagen. Han blev smittet gennem sin blødermedicin i 1984, da han var otte år gammel. I ti år har HIV-viruset siddet i hans krop og påvirket hans tanker og følelser. - Når jeg planlægger min dag, så går jeg da ikke og tænker på, at jeg måske skal dø om to år, siger Palle i køkkenet i faderens hus. Hans indlenende  udfald mod de, der begår selvmord skyldes ikke bitterhed over raske mennesker. Palle mener bare, at mange tænker for lidt over, hvad livet er værd.
- Man lever faktisk hver dag som en slags rutine og tænker, der kommer altid en ny dag i morgen. I stedet for burde man hver dag kunne sige til sig selv, at i dag har jeg udrettet noget godt eller noget rart, siger Palle. Og det prøver han så på.
Rart med succes
Da Palle først på året fyldte 18 år blev han og hans far rådet til at søge pension til Palle. I oktober måned kom det så. Det blanke og utvetydige nej fra Struer Kommune. I stedet vil man revalidere ham. Sørge for at holde ham beskæftiget med noget fornuftigt. 
- De behøver ikke være bange for i kommunen, om jeg sidder og drikker øl hver dag. jeg er da ikke åndsvag, jeg kan da godt selv sætte mig i gang med noget, siger Palle.
Palle har færdiggjort første år af HF-uddannelsen på Struer Gymnasium, men holder en pause i studierne. Hans koncentration er ikke så god. Han har netop mistet sin onkel og fætter. De var begge blædere og smittede med HIV.
Sin energi lægger han nu i fritidsinteresserne, og ugeplanen er fuldt booket op. Om mandagen står den på bowling og skydning. Tirsdagene bruger han i sommerhalvåret på sejlads. DUI-orkestret ser ham om onsdagen, hvor han spiller basun. - Når der ikke lige er fodboldkamp, indskyder faderen Kaj Ravn.
Om torsdagen instruerer Palle unge bordtennisspillere i handicapidrætsklubben Olympia i Struer. Han har fået sig en træneruddannelse under DGI i samme disiplin. Og ind imellem er der møder, som skal passes i den lokale afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, hvor Palle Lykke Ravn er næstformand. men idrætten har en høj stjerne hos Palle.  - Det er det, der holder mig i gang rent fysisk. Det overbeviser mig om, at jeg sagtens kan en del selv selv, og så er det rart at have nogle succes´er, siger han.
Unge spilder tiden
Palle prøver for så vidt muligt altid at være optimist. - Hvis jeg er pessimist, så går det bare hurtigere med at dø. Han og faderen diskuterer lidt, om Palle er født optimist. - Jeg tror, jeg har gjort mig selv til optimist, slutter Palle diskussionen. Sammen har de to været vidt omkring i verden. For nyligt var de på Tenerife, og i bil har de kørt fra Danmark over Sankt Peterborg til Nordkap, før der igen var dansk grund under hjulene. Rejserne går mest til det varme syden. - Vi tager ud for at få solen, ikke for at bruge penge og slå os løs, forklarer Kaj Ravn. Solen og varmen gør godt på Palle. På grund af hans svækkede imunforsvar må han være opmærksom på enhver form for infektion eller forkølelse. I solen kan han få renset ethvert optræk til sygdom ud, plus han kan få slappet af.
Så Palle føler ikke han spilder tiden. Det synes han derimod, at mange andre unge gør. De er ikke klar over, at den tid de har kan slutte fra den ene dag til den anden, hvis der sker for eksempel en ulykke med dem. - Der er bare den forskel på dem og mig, at jeg er nødt til at være bevidst om det, siger Palle. Mange regner med at have et godt langt liv til rådighed, og tænker mere på fremtiden end på nutiden. I stedet for at planlægge flere måneder frem, burde de nøjes med at planlægge en dag eller en uge frem i tiden, mener Palle. - Lige meget, hvor længe man skal leve, så er livet da en gave, siger han.

(Ved siden af var denne artikel:)

Nej til pension

Struer Kommune har været en stor hjælp for bløderen, Palle Lykke Ravn, når det gælder hjælpemidler som høreapperat og invalidebil. Til gengæld var svaret et blankt nej, da han søgte invalidepension. Et nej, der var et halvt år om at nå frem. Fra rådhuset til Bremdal.
Først udfyldte han et ansøgningsskema med de nødvendige oplysninger og afleverede det til socialforvaltningen. Så skrev kommunen tilbage og bad om at få erklæringer og en psykolog. De anbefalede alle, at Palle fik pension. Blandt andet skrev overlæge dr. med. Jørgen Ingerslev fra Skejby Sygehus ved Århus: "Det må ikke anses for sandsyneligt, at Palle Lykke Ravn på kortere eller længere sigt vil kunne overkomme et almindeligt arbejde på grund af disse kroniske lidelser....Man skal derfor....indstille Palle Lykke Ravn til mellemste helbredsbetingede førtidspension, idet HIV-infektionens konsekvenser på allerede kort sigt må antages at blive ret omfattende".
På trods af alle disse indstillinger, fik Palle den 17. oktober i år besked om, at han ikke kunne få pension. I svaret skriver Struer Kommune, at der forsat er revalideringsmuligheder. Det vil sige, at Palle Lykke Ravn skal ud i jobtilbud
Arbejde er urealistisk
- Når kommunen gør sådan noget, så er de jo enerådende. Så kunne de lige så godt lade være med at bede læger og specialister om at komme med en indstilling, siger Palle Ravn.
Formanden for kultur og socialudvalget Hans Erik Jepsen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, da Palle Lykke Ravn tilbyder at tage med Dagbladet ned på kommunen for at stille spørgsmålene. Palle mener selv, at det er ret urealistisk, at han kan arbejde fra morgen til aften. Han er også smittet med leversygdommen hepatitis C, der gør, at han har et stort søvnbehov. Og endelig ville han ikke have tid til at nyde livet i de få år han har tilbage, fordi han vil være totalt udkørt efter en arbejdsdag.
Helt hen i vejret
Sagen er nu automatisk gået over til behandling i amtet. Omkring tre til fem måneder tager det, før svaret fra amtet ligger i postkassen hjemme hos Palle.  - Det er helt hen i vejret, siger Palle om ventetiden. Samtidig har Palle fået lov at give sit personlige besyv med om sagen. På skrift. Han skriver i slutningen af sit brev:
"Jeg vil bare gerne leve mine sidste år i ro. Prøve at få det bedste ud af hver dag, som jeg lever. Inderst inde tror jeg, I forstår min situation. I er da trods alt mennesker lige som, jeg er det.

Tilbage til oversigten