Politisk hjælp til HIV-smittet bløder

Forsiden af Dagbladet Holstebro-Struer d. 19. december 1994

Af: Brian Christensen

Den HIV-smittede bløder Palle Lykke Ravn fra Bremdal ved Struer får nu hjælp i sin kamp for at få pension. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jens Peter Vernersen prøver at få sin partifælle socialminister Karen Jespersen til at gribe ind i sagen. Struer Kommune har afslået at give Palle pension, og Palle kan nu se frem til at vente i et halvt år på at få det endelige svar fra amtet. Det er den ventetid, Jens Peter Vernersen håber, socialministeren vil ændre på.

Jens Peter Vernersen vil hjælpe HIV-smittet bløder fra Bremdal Artiklen inde i avisen.

Jens Peter Vernernsen fra Socialdemokratiet forsøger nu at få socialminister Karen Jespersen (S) til at gribe ind i sagen om den HIV-smittede bløder Palle Lykke Ravn fra Bremdal. Struer Kommune vil ikke give Palle pension men vil have ham i arbejde.
Artikler bragt i Dagbladet den 10. december har fået Jens Peter Vernersen til at reagere. Palle Lykke Ravn venter for øjeblikket på, at amtet fortæller ham, om han kan få pension. Svaret kommer måske først om et halvt år, og det er den ventetid, Jens Peter Vernersen vil have ændret. - Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at folk der er ramt på den måde, går flere problemer ved, at man lader dem vente så længe. jeg synes, at man i sådanne tilfælde skal sikre, at de HIV-smittede blødere får den nemmest mulige behandling gennem systemet, siger Jens Peter Vernersen. I sit brev til socialminister Karen Jespersen spørger Jens Peter Vernersen, om det er muligt at sikre en hurtigere sagsbehandling for Palle Lykke Ravn. Han spørger også, om det er gældende praksis, at undlade at tilkende pension i Palles situation. Både læger og speciallæger har anbefalet, at Palle får tilkendt pension, da han fysisk ikke er i stand til at arbejde. 
Jens Peter Vernersen regner med at få svar fra Karen Jespersen inden for de næste par dage.

Tilbage til oversigten