HIV-smittet bløder: Retssamfundet spiller fallit i blødersagen

Dagbladet Holstebro-Struer d. 15 februar 1995

Af: Brian Christensen

Den HIV-smittede Palle Lykke Ravn fra Bremdal ved Strier er dybt skuffet over afgørelsen på den såkaldte blødersag ved Østre Landsret tirsdag. Otte blødere, der midt i firserne blev smittet med HIV-virus gennem deres blødermedicin tabte sagen mod Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Novo Nordisk.
Palle Lykke Ravn mener, at det danske retssamfund har spillet fallit med den afgørelse. Han er ikke selv blandt bløderne, der har lagt sag an, men han har siddet på tilhører-rækkerne under mange af retsmøderne.
- Afgørelsen betyder uhyggeligt meget for de HIV-smittede blødere. Mange af dem er langt henne i deres sygdomsforløb, så det er et meget stort psykisk slag for dem, at de måske aldrig kommer til at opleve, at der bliver fundet nogen, der er skyldige i deres død, siger Palle Lykke Ravn.
Naturligt med en undskyldning
Som alle de andre blødere havde Palle håbet på en klar placering af ansvaret i sagen. Han håber, at politikerne nu vil kigge på sagen. Specielt sætter han sin lid til Socialdemokratiet. Han er selv formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Holstebro og Struer. - Jeg synes, det ville være naturligt, at de (Socialdemokratiet) går ind og støtter bløderne offentligt. For eksempel ved at gøre lige som i Tyskland, hvor regeringen gav en uforbeholden undskyldning på den tyske stats vegne og der efter gav alle en værdig erstatning. Så skal vi heller ikke spekulere over økonomien i vores sidste leveår, siger Palle Lykke Ravn.

Mit notat: Artiklen var på forsiden.

Tilbage til oversigten