HIV-smittet bløder kræver AIDS-fonden oplæst - Giv os pengene

BT d. 5 december 1995

Af: Susanne Lundbeck

Palle Ravn, 19 år og HIV-smittet bløder, kritiserer i skarpe vendinger administrationen af de 20 mio. kr., Folketinget satte hen i en fond til bløderne. Han opfordrer til, at fonden opløses, og pengene i stedet deles ligeligt.

"Jeg ønsker, at fonden til de HIV-smittede blødere opløses, og at pengene i stedet deles ligeligt ud". Palle Ravn, 19 år og HIV-smittet bløder kritiserer i skarpe vendinger administrationen af blødererstatningsfonden: I alt 20 mio. kr., som Folketinget ekstraordinært satte hen i en fond, efter Danmarks Bløderforening for knapt et år siden tabte erstatningssagen ved Østre Landsret. "Det er uanstændigt, at dødende mennesker og deres pårørende skal gå tiggergang, hver gang de har brug for penge. Det har man simpelthen ikke kræfter til. Derfor vil det være en langt mere anstændig løsning at dele pengene ud til de berørte en gang for alle," mener Palle Ravn, der netop har mærket administrationen af fondens midler på egen krop. Han søgte et tilskud til en rekreationsrejse til Florida her i november: "Det var lige som at skulle gå på socialkontoret. Først måtte jeg udfylde et ansøgningsskema, så blev ansøgningen behandlet og godkendt. Men pengene kunne jeg først få udbetalt, når jeg havde en kvittering. Så jeg måtte låne i banken først," siger Palle Ravn
Ikke alene
Den unge bløder står ikke alene med sin kritik af fonden. 19 andre blødere og efterladte har samme holdning, og den gav de udtryk for allerede under forhandlingerne mellem bløderforeningens bestyrelse og Folketinget: "Vi er som HIV-smittede blødere og efterladte betænkelige ved den fond, som tilsyneladende bliver resultatet af politikernes moralske ansvar/dårlige samvittighed," hedder det i et brev fra de 19 blødere og efterladte. "Vi er af den opfattelse, at beløbet skal divideres ud til hver enkelt HIV-smittet bløder/efterladte, og at man skal kunne råde over beløbet på samme måde som med godtgørelsen.
Belønning og straf
Mindre månedlige eller årlige udbetalinger kan vi ikke acceptere. På den måde vil man belønne den, der lever længst, og straffe den, der dør først. Og det vil gøre sagen endnu mere grotesk, end den er i forvejen. Det skal ubetinget være op til den enkelte, hvad man vil bruge pengene til. Vi må have mulighed for at vælge, hvad der er bedst i vores individuelle situationer," mener de 19 blødere.
Palle Ravn er også skuffet over en anden begrænsning i fonden: Hans far kan ikke få del i midlerne. Kun børn og ægtefæller kan søge penge. "Vi, der ikke er gift, og nok heller aldrig bliver det, står med et stort problem: Når vi er døde kan vores forældre - som jo er de eneste til at passe os, mens vi er syge - ikke benytte fonden," siger Palle Ravn.
"Jeg ønsker at slå fast, at det bestemt ikke er alle blødere, der føler sig retfærdigt behandlet. Hverken af den danske stat eller af deres egen forening. Bløderforeningen er en udemokratisk forening, der udnytter, at de fleste HIV-smittede medlemmer er tilbageholdende med deres synspunkter. De henvendelser, som bestyrelsen har fået fra grupper og enkelte medlemmer, er blevet overhørt. Bestyrelsen kører løbet selv, og så har vi andre bare at være taknemmelige," siger Palle Ravn.
Terkel Andersen, formand for Danmarks Bløderforening: "Man kan ikke opløse fonden ifølge den lov, der er vedtaget. jeg synes, det er en meget god ordning, der er lavet. Men jeg kan kun være enig med Palle i, at pengene ikke rækker til at løse alle de problemer, som vi gerne ville have løst. Men inden for de rammer, der er, ser det ud til at fungere meget godt. Det bliver nok vanskeligt at forbedre vilkårerne. Men jeg så da gerne, at andre spyttede i fonden," siger bløderformanden.
Flere af bløderne og deres efterladte er utilfredse med bløderforeningens resultater: "Vi har gjort det så godt, vi nu kunne. Og jeg tvivler på, at vi kunne have opnået et bedre resultat," siger Terkel Andersen, der ikke mener, at ansøgnings-proceduren til fonden, er et reelt problem. "Proceduren er så enkel, at jeg ikke synes, det er rimeligt at kritisere den. Det er meget få oplysninger, der skal afgives. Der sidder også en socialrådgiver, der kan bistå.
Burde glæde sig
Vi var nødt til at acceptere en afgrænsning for, hvem der kan søge fonden, hvis vi ville have en fond, hvor ydelserne er skattefrie. Jeg mener, at fondens bestyrelse har drøftet om, man ikke kunne løse problemet med, at pengene skal lægges ud, før man får refunderet sine udgifter. Jeg synes, at Palle skulle glæde sig over, at der er den mulighed for at skabe ro og livsudfoldelse," siger Terkel Andersen.

Tilbage til oversigten