Palle er smttet med HIV og hepatitis C: Leversygdom værre end HIV

BT d. 3 juni 1996

Af: Jan Körner

20-årige Palle Lykke Ravn er bitter på myndighederne. Han er bløder og blev som otte-årig smittet med HIV gennem blodpræparater. For et par år siden blev det konstateret, at han også er smittet med den dødelige leversygdom hetatitis C gennem sin medicin.

"Jeg er optimist, så jeg tror ikke, at jeg dør, fordi jeg er smittet med HIV. Min tro er sikkert medvirkende til, at jeg ikke har fået AIDS i udbrud. Men hepatitis C kan jeg ikke gøre noget ved. Den dræner mig fuldstændig for energi, og er faktisk sværere at leve med en HIV.
20 årige Palle Lykke Ravn er en af de blødere, der har haft blødernes mange problemer tættest inde på livet. Som otte-årig  blev han smittet med HIV. Og for nogle år siden konstaterede lægerne, at han også var smittet med den frygtede virus hepatitis C.
Palle er en af de blødere, der er ramt af de to sygdomme, der er de hyppigste dødsårsager blandt danske blødere - AIDS og hepatitis C.
Foruden sine egne sygdomme har han sagt farvel til tre familiemedlemmer, der er døde som følge af kræft, AIDS og hepatitis C. "Min mor døde af kræft, og for halvandet år siden døde min fætter af AIDS. Min onkel døde for halvandet år siden af leversygdomme som følge af hepatitis C," siger Palle Ravn. Han bor i dag i Struer sammen med sin far, der netop har fået konstateret kræft.
Drænet for energi
HIV-smitten er ikke Palle Ravns største problem. Det er derimod hepatitis C, der har vendt op og ned på hele hans liv. "Det generer mig meget, fordi jeg kun kan lave noget fysisk to til tre timer om dagen. Jeg er fuldstændig drænet for energi. I 1994 droppede jeg ud af HF, fordi jeg ikke kunne klare det. Jeg kunne lige hale mig op og komme i skole, men det var umuligt at følge med, og lektierne kunne jeg slet ikke klare. Så på grund af hepatitis C måtte jeg droppe studierne," siger Palle Ravn, der havde en fraværsprocent på 30 på HF-studierne. Palle er i dag på førtidspension på grund af HIV-smitten. Hvis han ikke havde været bløder og "kun" havde haft hepatitis C, havde det været umuligt at få førtidspension.
Må prioritere
Pensionen gør, at Palle i dag kan tage det med ro og hvile ud, når trætheden overvælder ham. "Man skal tænke på, at man ikke har så meget tid tilbage at leve i. Derfor skal man foretage sig de ting, man prioriterer . Jeg er formand for Socialmodekratiet Ungdom (DSU) i Ringkøbing Amt, og det prioriterer jeg højest. Det er det eneste jeg har energi til at interessere mig for. Det er et stort problem at klare dagligdagens problemer. For eksempel går jeg svært ved at rydde op på mit værelse, fordi jeg ikke har overskuddet," siger Palle, der føler, at bløderne i hepatitis C-sagen bliver svigtet af myndighederne.
Bløderforeningen har flere gange skrevet til sundhedsmyndighederne for at få svar på, om de kan få en kompensation efter at være blevet smittet med virussen. Hidtid uden held. det eneste, der er kommet ud af henvendelserne, er en bevilling på 150.000 kroner til psyko-social rådgivning. "Jeg føler mig svigtet. Men det er man jo så vant til som bløder", sukker Palle Ravn

Tilbage til oversigten