Hiv-positive får grønt lys til sædvask

Dagens Medicin d. 21 februar 2002

Af: Charlotte Frendved Hansen.

Sundhedsstyrelsen acceptere kunstig befrugtning med sæd fra hiv-positive.
Hiv-positive mænd kan nu blive fædre med Sundhedsstyrelsens velsignelse. Når sædcellerne renses for virus ved en teknik, der populært kaldes sædvask, er smitterisikoen minimal for moderen, og for barnet er risikoen mindre end 1:25.000. Det er derfor "fuldt foreneligt med kravene i dansk lovgivning, at en rask, ikke hiv-smittet kvinde tilbydes fertilitetsbehandling med sæd fra en hiv-positiv mand, skriver Sundhedsstyrelsen i et notat.
Hvis kvinden er hiv-positiv kan det også efter individuel vurdering være i orden at befrugte hende med sæd fra en rask mand, fremgår det af notatet. Risikoen for at en hiv-smittet mor overfører virus til barnet kan være så høj som 15-20 procent, men den kan nedsættes til under to procent, når moderen får medicin mod hiv, fødslen foregår ved kejsersnit, barnet behandles med hiv-medicin efter fødslen, og amning undgås. Sundhedsstyrelsens vurdering er foretaget efter en forespørgsel fra overlæge Finn Hald, fertilitetsklnikken ved Brædstrup Sygehus. Selv om Sundhedsstyrelsen nu siger OK, vil Finn Hald ikke tage behandlingen af hiv-positive par op i Brædstrup. - "Jeg mener, at fertilitetsbehandling af hiv-positive må centraliseres. Behandlingen skal foregå i tæt samarbejde mellem fertilitetslæger, infektionsmedicinere og børnelæger, og derfor ville det være naturligt, at behandlingen foretages på sygehuset, hvor specialerne er samlet," siger Finn Hald. Han mener også, at det er nødvendigt at etablere et special laboratorium til fertilitetsbehandlingen af hiv-positive, for at undgå risikoen for, at smitten overføres til andre par, der får foretaget reagensglasbefrugtning.
10 par venter
Tidligere har Lægeforeningen også støttet fertilitetsbehandling af hiv-smittede, og en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Fertilitetsselskab,  Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik er på vej med en vurdering af området. Konklusionen kommer til at ligge tæt op ad den, Sundhedsstyrelsen har præsenteret, oplyser overlæge ved fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus Jakob Ingerslev.
Ca. ti par, hvor den ene er hiv-positiv, har henvendt sig til danske fertilitetsklinikker med ønske om barnløshedsbehandling. Nogle få hiv-positive kvinder er allerede behandlet i Danmark.

Tilbage til oversigten