Når livet forbløder

Jyllandsposten d. 16 marts 2002 - TV oversigten.

Palle Lykke Ravn er 25 år og bløder. Da han var otte år, blev han smittet med HIV gennem sin livsvigtige blødermedicin. I dag retter han en voldsom kritik mod Danmarks Bløderforenings og den formand, Terkel Andersen.

DR 2´s reportageprogram, "Sagen ifølge Sand", har talt med de mennesker, som blev inddraget i den store blødersag, som kostede 62 hivsmittede blødere livet. Danmarks Bløderforening tabte kampen om at få placeret et ansvar for bløderskandalen i de danske retssale. Folketinget besluttede tilbage i 1995, at der skulle oprettet en "Blødererstatningsfond", som Danmarks Bløderforening skulle forvalte.
Imod erstatningsfond
Men Folketingspolitikerne fik aldrig at vide, at et stort antal af de hivsmittede blødere var imod oprettelsen af erstatningsfonden på 20 millioner kroner. Sammen med 19 andre hivsmittede blødere opfordrede medlemmerne i marts 1995 Terkel Andersen og bløderforeningen til at lukke sagen. Det skete bare aldrig.
"Erstatningsfonden blev lavet uden videre og uden at spørge os. Og i dag er bløderforeningen nok ikke interesseret i at lukke den. For Bløderforeningen har nogle meget flotte lokaler tæt på Rådhuspladsen i København, hvor de får en del lokaletilskud netop på grund af, at de har den fond," siger Palle Lykke Ravn.
Urimelige vilkår
Formanden for Danmarks Bløderforening, Terkel Andersen, har denne kommentar til kritikken: "Den opgave vi fik, var at medvirke til etableringen af en fond, der i videst muligt omfang tilgodeså gruppen af hivsmittede blødere."
Ikke hørt kritikken
Tidligere folketingsmedlem og daværende medlem af sundhedsudvalget, Dorte Bennedsen, var med til gennemførelsen af fonden, men hun har aldrig hørt kritikken fra de hivsmittede blødere. Palle Lykke Ravn mener, at fonden har udspillet sin rolle, og at den bør lukkes øjeblikkeligt. "Bløderforeningen har oprettet en ny kommune, som hedder "Bløderkommunen", hvor vi skal søge om penge. Vi skal fremlægge kvitteringer og regnskaber, hvis vi vil have noget af foreningen. Og så er der tre måneders behandlingstid. Det er fuldstændig at holde os for nar," siger Palle Lykke Ravn.

Tilbage til oversigten