Sagsøgernes påstande

I tiden efter 1978 var fire større virksomheder i USA beskæftiget med fremstilling, produktion og salg af Faktor VIII og IX: Armour Pharmaceutical Company, Bayer Corporation og dens Cutter Biological division, Baxter Healthcare Corporation og dens Hyland Pharmaceutical division og Alpha Therapeutic Corporation, som har været eller er sagsøgte i visse søgsmål.

Sagsøgerne påstår, at virksomhederne producerede og solgte blodfaktorprodukter som gavnlig "medicin", som faktisk var inficeret med HIV og/eller HCV, hvilket resulterede i massesmitte af og/eller døden for tusindvis af mennesker med blødersygdom over hele verden.

Man mener, at tre af disse virksomheder, Alpha, Baxter og Cutter, rekrutterede og betalte donorer fra højrisiko befolkningsgrupper, herunder indsatte i fængsler, stiknarkomaner samt blodbanker med overvejende homoseksuelle donorer, for at få blodplasma til brug for fremstillingen af Faktor VIII og IX. Sagsøgerne påstår, at disse virksomheder forsømte at udelukke donorer med fortilfælde af hepatitis-virus, som det er foreskrevet i forbundslovgivningen. Sådanne prøver kunne have reduceret sandsynligheden væsentligt for, at plasma inficeret med HIV og/eller HCV kom ind i plasmabankerne.

Sagsøgerne påstår desuden, at sagsøgte svigagtigt gav urigtige oplysninger til embedsmænd og offentligheden om, at Faktor VIII og IX var sikkert at bruge, og at virksomhederne havde gjort en seriøs, betimelig og effektiv indsats for at reducere risikoen for, at bløderpatienter udvikler AIDS og HCV.
 
Sagsøgerne hævder, at sagsøgte fra juli 1982, da de første beviser kom frem på, at bløderpatienter var døde af AIDS, og frem til 1985, stod sammen om at undgå at tilbagekalde Faktor VIII og IX; om at undgå at advare patienter om risiciene for at blive smittet med HIV og HCV gennem deres produkter; om at fortsætte med at markedsføre produkterne som sikre; om at undgå at iværksætte tests af Faktor VIII og IX for forekomst af hepatitis-virus, hvilket ville have fungeret som en erstatning for at teste for HIV og HCV; om at undgå at udvikle og gennemføre enkle metoder til virusinaktivering, hvilket ville have fjernet alle eller de fleste af infektionerne; og om at fremkomme med offentlige erklæringer, der bagatelliserede risikoen for at pådrage sig AIDS og HCV fra deres blodfaktorprodukter og overpromovere fordelene ved disse produkter.

En global tragedie: Titusinder af bløderpatienter over hele verden smittet med HIV-virus

Titusinder af bløderpatienter over hele verden blev smittet med HIV og/eller HCV fra slutningen af 70'erne og op igennem 80'erne efter at have modtaget Faktor VIII og IX infusioner fra blodplasma, der oprindeligt var indsamlet, behandlet og produceret i USA af Armour, Cutter, Baxter og Alpha eller deres datterselskaber. Mange af disse mennesker er siden døde. Andre grupper var børn eller teenagere, der havde modtaget produkterne, og som har været smittet med AIDS og/eller Hepatitis B og/eller C det meste af deres liv.

Den 22. maj 2003 skrev The New York Times, at Cutter Biological i midten af 80'erne solgte blodstørkningsmedicin for millioner af dollars til mennesker med blødersygdom - medicin der bar en stor risiko for at overføre AIDS - til Asien og Latinamerika, mens der blev solgt et nyt og mere sikkert produkt i USA og Europa. Cutter introducerede sin mere sikre medicin i slutningen af februar 1984, da der kom beviser frem på, at virksomhedens tidligere produkt smittede bløderpatienter med HIV. Alligevel berettede The New York Times i over et år om, at virksomheden fortsatte med at sælge sine gamle produkter i andre lande.

Lieff Cabraser samarbejder med medadvokat Charles Kozak og jurister fra Argentina, Tyskland, Hong Kong, Irland, Israel, Italien, Taiwan, Storbritannien og Nordirland og mange andre lande i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika og Mellemøsten om at anlægge sager ved de amerikanske domstole mod de ansvarlige amerikanske virksomheder, som fra slutningen af 70'erne og op igennem 80'erne producerede, solgte, distribuerede og/eller forsømte at tilbagekalde blodprodukter, der var inficeret med HIV og/eller HCV.