Lovændringer, domme og baggrund:

Lovændringer på baggrund af blødersagen:

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg dømmer den danske stat for nøl:

Retssagen mod de amerikanske medicinalvirksomheder